Jsem Karolína Vyskočilová, IČ 88922961, se sídlem Za Pohořelcem 672/15, 169 00 Praha 6, Česká republika, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 23. 7. 2012, evidovaná Úřadem městské části Praha 6.

Poptávka e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře

Vyplněné údaje (nebo poslané emailem) budu zpracovávat k odpovědi na Vaše poptávky a dotazy.

Pokud spolu budeme spolupracovat, tak za účelem poskytnutí služeb (a následné fakturace) zpracuji Vaše jméno, kontaktní údaje (e-mail, telefon), podnikatelské údaje a případně další data, která mi poskytnete. Data budou zpracovávána po dobu 10 let po ukončení spolupráce. Toto zpracování dat je v souladu s nařízením GDPR (jednání o smlouvě a plnění smlouvy).

V případě neuzavření spolupráce data smažu do 1 měsíce.

Nákup pluginu přes platformu Freemius

Data zpracovává na základě Vámi uzavřené objednávky na nákup pluginu služba Freemius (se sídlem v USA) a máte právo na nastavení toho, jaká data se mnou jakožto vývojářem pluginu nasdílíte.

Automaticky jsou zpracována data nutná pro fakturaci, doručení objednávky a správu licencí. Další údaje o stránce, na které plugin používáte jsou plně v opt-in režimu, tj. nastavíte si ho sami. Správcem dat je v tomto případě Freemius a poskytuje mi k datům pouze přístup.

Přístupy k vašim datům

Data považuji za důvěrná, neprofiluji je ani nepředávám mimo Evropskou unii. Veškerá data uložená lokálních discích jsou šifrovaná a chráněná heslem, stejně tak systémy pro verzování zdrojového kódu využívají mj. dvoufaktorovou autentifikaci.

Faktury zpracovávám pomocí účetního online systému Fakturoid, do kterého má přístup i můj účetní z BKP Finance s.r.o. Některé objednávky nebo faktury mohou být zpracovány i pomocí automatizačního nástroje Make.

Vzájemná komunikace standardně probíhá pomocí e-mailu a videohovorů přes Meet (obojí Google Workspace), projektového nástroje Freelo a telefonních hovorů. Další komunikační kanály mohou být nastaveny v závislosti na konkrétním projektu.

Případné e-maily s informacemi o pluginech jsou rozesílány přes službu Ecomail (a máte možnost opt-out), zpracovává pouze jméno, příjmení a e-mail.

Hesla a další přístupové údaje jsou uchovávána ve správci hesel 1Password.

Dotazy a Vaše práva

Potřebujete-li mne kontaktovat ohledně vašich údajů a mé práce s nimi, napište mi na e-mail [email protected] nebo mi zavolejte na +420 737 87 87 26.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) Vám dává mj. právo na informace ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup, možnost je aktualizovat nebo upravit, jejich kopii nebo požadovat o vymazání.

Pokud si myslíte, že s osobními údaji nenakládám v mezích zákona, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.