Automatizace

Opakující se online procesy? Propojení dvou služeb, které si nerozumí? Nechte to na cvičeném robotovi.

Automatizace manuálních procesů

Znáte to: činnosti a úkoly, které děláte ručně stále dokola. Stahování dat, jejich nahrávání jinam, formátování, přeposílání, ukládání. Máte to sepsané a zvládne to kdokoliv, kdo se tomu věnuje.

Nebo máte dvě a více aplikací, které byste potřebovali integrovat, ale ty si spolu nerozumí. Od přidání nového úkolu do projektového řízení z e-mailu se správným předmětem po přenesení kontaktu z obchodu do všech CRM aplikací.

Pomůžu vám tyto procesy zautomatizovat do scénářů na platformě Make (dříve Integromat). Necháme robota, aby práci dělal za vás, a vy si jen občas zkontrolujete výsledky s kávou v ruce.

Výhody automatizace

  • Nastavený scénář vždy běží stejně – omezíme tak možnost chyby.
  • Robot není nemocný, nemůže být přetížený a nezapomíná.
  • Získáte čas na to, na čem vám záleží.
  • Snížíte náklady.

Spolek Pomezí pořádá kromě divadla i nejrůznější akce, ale ručním vystavováním a odesíláním velkého množství faktur jsme vždy strávili spoustu času a proto jsme to často odkládali. Karolína nám připravila scénář, který všechnu práci zvládne za nás na jedno kliknutí. Data dáme do Google Sheetu, spustíme správnou akci v Make a scénář za nás vystaví faktury a odešle je jednotlivým účastníkům.

pomezi lukas brychta

Lukáš Brychta

režisér a předseda spolku Pomezí

Jak vám s tím pomůžu?

  1. Projdu s vámi procesy, které potřebujete zautomatizovat.
  2. Navrhnu možné řešení (včetně využití AI).
  3. Připravím pro vás scénáře – nejen pro platformu Make, le umím také zautomatizovat procesy na vašem WordPress webu nebo napsat skript v Pythonu.
  4. Nebo vás naučím pracovat s Make tak, abyste si zvládli scénáře psát sami.

Cena: projektově

Další úpravy jsou účtovány běžnou sazbou za programování (2 200 Kč).

Potřebujete rychlou radu? Naplánujte si krátkou konzultaci.