Přidá IČO, DIČ a IČ DPH do fakturačních adres ve WooCommerce a ověří jejich hodnoty. Ověření je založeno buď na databázích ARES a VIES nebo pouze na matematickém ověření čísel. Pokud je fakturační adresa v ČR, můžete automaticky doplnit pole Společnost, DIČ, Adresa, Město a PSČ z dat uložených v ARESu.

Supports both PHP 7.3+ & PHP 8.0+.

Hlavní funkcionalita

Kompatibilita

Požadavky

Poděkování

Pokud chcete pomoci, přidejte se na Github.

Kybernaut IČ DIČ

zdarma

Changelog

1.8.2 (2024-01-09)

1.8.1 (2024-01-05)

 • Fix: Bump minimum PHP compatibility to 7.3 (will be increased soon to 8.0).

1.8.0 (2024-01-05)

 • Fix: VAT exempt checkbox default to off.
 • Fix: Work with new ARES API (the old in previous versions has been discontinued by the end of 2023). For initial solution and pointing to the thanks to @lukas-tomoszek.
 • Feature: Prefix dependencies to avoid conflicts (using wpify/scoper)
 • Add test validating Ares REST API check and processing.

1.7.5 (2023-12-19)

 • Fix: Accidentally broken toggle switch in 1.7.4.
 • Declare incompatibility with checkout blocks.

1.7.4 (2023-11-20)

 • Fix: Additional check – billing country and VAT country prefix must match for SK IC DPH.
 • Feature: Added compatibility with Fluid Checkout for WooCommerce – Lite.
 • Feature: Added a filter woolab_icdic_check_billing_country_and_dic allowing to disable the feature introduced in 1.7.3.

1.7.3 (2023-10-08)

 • Feature: Localize address format for all EU countries.
 • Feature: Additional check – billing country and VAT country prefix must match (paid by a supporter).

1.7.2 (2023-08-02)

 • Fix: non HPOS WooCommerce edit order – load IC DIC values #60
 • Fix: ICO – load the city district (NCO) if the street (NO) is not filled in (case when the street = city name) #62
 • Several code updates and cleanup #61

1.7.1 (2023-07-26)

 • Fix: Fatal error while updating manually order status #59

1.7.0 (2023-07-25)

 • Funkce: Podpora HPOS – společně s @morvy, #55
 • Funkce: osvobození od DPH @morvy, #48.
 • Funkce: Matematická validace pro slovenský IC DPH – díky @morvy, #56
 • Oprava: Zaškrtnuto „Nakupovat jako společnost“ při vyplnění některého z polí souvisejících se společností – díky @morvy, #48.
 • Oprava: Ověřování CZ DIC s jinou délkou než 10 čísel – díky @morvy, #56

1.6.7 (2022-01-12)

 • Oprava: Checbox Nákup na firmu – data jsou odesílána, i když nejsou zaškrtnuta – díky @morvy

1.6.6 (2021-11-05)

 • Oprava: kompatibilita s jQuery 3.x #41 – díky @morvy
 • Oprava: Notice: Undefined variable: dic #43 – thanks to @morvy

1.6.5 (2021-10-01)

 • Oprava: Chyba v CSS štítku DPH #40 – díky @morvy

1.6.4 (2021-04-05)

 • Oprava: CSS třída – přidána předpona.
 • Oprava: volání staré funkce při validaci SK DIČ.
 • Zlepšení: odstranění duplicitní třídy na IČ DPH.
 • Zlepšení: ověření ARES pouze při výběru CZ (při opětovném výběru země)
 • Načíst přepínač CSS pouze při použití.

1.6.3 (2021-02-24)

 • Funkce: Přidání kompatibility s PHP 8

1.6.2 (2021-02-24)

 • Fix: Chyba validace DIČ.

1.6.1 (2021-02-24)

 • Zvýšení verze po problémech s „vendors“ složkou v SVN.

1.6.0 (2021-02-24)

 • Fix: Přidat správní třídy na checkbox pro nákup na firmu
 • Zaktualizování závislostí: composer VAT knihovna na 2.0.5
 • Zvýšení minimálních požadavků na PHP 7.1 (kvůli závislosti na Composeru)

1.5.4 (2020-12-02)

 • Fix: Nevalidovat DIČ a VAT bez zadané fakturační země #27 – díky @morvy

1.5.3 (2020-11-09)

1.5.2 (2020-10-13)

 • Opravena špatná cesta ke zdrojům CSS a JS.
 • Pro lepší kompatibilitu použití obecnějších CSS selektorů.

1.5.1 (2020-09-17)

 • Opraven bug s uvozovkami – #25
 • Přidán vlastní filter pro vypnutí povinného DIČ v případě Slovenska, pokud je vyplněno IČ a jedná se o neziskovku: add_filter( 'woolab_icdic_sk_required_ic_and_dic', '__return_false' );#26

1.5.0 (2020-07-20)

 • Fix: Slovenské DIČ, #22– díky @morvy
 • Feature: Feature: Zobrazit/skrýt pole v pokladně #24@morvy
 • Údržba: Aktualizace jazykových souborů a dalších závislostí

1.4.0 (2019-09-05)

 • Fix: Odstranění mezer z polí IČO, DIČ, DIČ DPH (#8)
 • Fix: Validace slovenského DIČ ve Viesu (#9)
 • Fix: Zovolat update_checkout JS když se načte adresa
 • Výkon: Pokud nebyla hodnota IČO změněna, tak ji nevalidovat v Aresu. Volá seo po ‚donetyping‘.
 • Údržba: Aktualizace node_modules

1.3.3 (2018-11-18)

 • Kompatibilní s WC 3.5.1, které „opravilo“ staré řazení pole adres #21763

1.3.2 (2018-08-14)

 • Opraveno: Použít „číslo“ pro adesy v ARESu pokud není vyplněno číslo popisné nebo směrovací (@pryx)

1.3.1 (2018-06-03)

 • Opraveno: Zobrazit IČ DPH na manuálním přidání nové objednávky pokud je jako země vybrané Slovensko
 • Opraveno: Správná validace pro IČ DPH (s SK prefixem) a DIČ (bez něj)
 • Opraveno: Odstraněna WC nonce (WC ji zjišťuje samo)
 • Opraveno: Problém s načítáním nastavení pluginu
 • Přidán návod jak na propojení s Woo iDoklad do readme.txt
 • Aktualizován .pot zdrojový soubor.

1.3.0 (2018-02-21)

 • Opraveno: Zobrazení pole „DIČ“ v úpravě objednávky v administraci.
 • Fix: Kompatibilita s WooCommerce Sequential Order Numbers (#3)
 • Výkon: CSS v administraci.
 • Feature: Ověření českých IČO (via ARES)
 • Feature: automatické doplnění z ARESu pro pole Společnost, DIČ, Adresa, Město a PSČ na základě IČO
 • Feature: Ověření DIČ (via VIES)
 • Přidáno: Nastavení pluginu WooCommerce->Settings->General
 • Pole přesunuta za pole „Společnost“

1.2.0 (2018-02-08)

 • Opraveno: Úpravy IČO a DIŠ přes objednávky v administračním rozhraní
 • Feature: Texty v pluginy jsou pouze v angličtině, čeština jen jako překlad
 • Feature: Přidán filtr woolab_icdic_class_{field_name} pro přizpůsobení CSS třídy přidaných polí fakturace
 • Feature: Přidán filtr woolab_icdic_update_user_meta pro povolení aktualizování uživatelský údajů z editace objednávky
 • Přidáno: Odkazy na Github a přiddání hodnocení pluginu.
 • Přidáno: Základní podpora pro Slovensko (založeno na tomto článku)

1.1.0 (2017-04-05)

 • Opraveno: „Order properties should not be accessed directly.“ Přidána podpora WooCommerce 3.0.

1.0.3 (2017-02-1)

 • Opraveno: zobrazení polí v Můj účet na frontendu.
 • Přidáno: Podpora pro WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips.

1.0.2.1 (2016-12-15)

 • Feature: Vytvořen repozitář GIT

1.0.2 (2016-09-05)

 • Opraveno: termín „IČ“ změněn na „IČO“.

1.0.1 (2016-07-18)

 • Feature: Ověří fakturační zemi a validuje IČO a DIČ pouze, když je nastaveno CZ

1.0.0 (2016-07-16)

 • První vydání