Články

WooCommerce: Počet objednávek na stránku v Můj účet – Objednávky

Krátký snippet pro úpravu počtu objednávek v sekci Objednávky na stránce Můj účet.

Pokud vám nevyhovuje výchozí nastavení počtu objednávek na stránku (stránkování) na stránce Můj účet v sekci Objednávky můžete použít následující filtr. Zvolte hodnotu -1 pokud chcete vypsat všechny objednávky (tj. bez stránkování) anebo konkrétní číslo (10,20…) objednávek na stránku.

Následující kód vložte do souboru functions.php své odvozené (child) šablony nebo použijte plugin, který vám umožní vkládat výstřižky kódu jako je např. Code snippets. Prosím, nevkládajte vlastní kód přímo do kódu originální šablony – o provedené úpravy vás připraví následující aktualizace šablony.


<?php // don't copy this line
/**
* @snippet WooCommerce: My Account Orders Pagination – per page setting
* @source https://kybernaut.cz/?p=2896
* @author Karolína Vyskočilová (https://kybernaut.cz)
* @testedwith WordPress 5.2 & WooCommmerce 3.6.2
*/
// ——————-
function kbnt_my_account_orders( $args ) {
$args['posts_per_page'] = 15; // add number or -1 (display all orderes per page)
return $args;
}
add_filter( 'woocommerce_my_account_my_orders_query', 'kbnt_my_account_orders', 10, 1 );

Před

Můj účet - Objednávky se stránkováním

Po

Můj účet - Objednávky bez stránkování