Články

Jak používat Code Snippets plugin

Pomocí pluginu Code Snippets můžete na své stránky WordPress snadno přidávat vlastní úryvky kódu (snippety) bez nutnosti upravovat šablonu. Snippety také můžete lehce importovat a exportovat.

Plugin Code Snippets je velmi užitečným nástrojem pro WordPress, který umožňuje snadné přidávání vlastních částí kódu(snippets) bez potřeby úpravy souboru functions.php v rámci šablony nebo vytváření odvozených šablon (child theme). Jak na to:

 1. Nainstalujte a aktivujte plugin Code Snippets z WP repozitáře.
 2. V ovládacím panelu WordPressu přejděte do nabídky „Snippets“.
 3. Kliknutím na tlačítko „Add new“ („Přidat nový“) vytvořte nový útržek kódu.
 4. Dejte svému útržku název, přidejte kód do pole „Code“ („Kód“) a volitelně přidejte popis a štítky.
 5. Vyberte, kde se kód na vašich webových stránkách spustí: „Run snippet everywhere“ („Spouštět všude“),  „Only run in administration area“ („Spuštět pouze v administraci“), „Only run on site front-end“ („Spouštět pouze na frontendu“), „Only run once“ („Spustit pouze jednou“).
 6. Kliknutím na tlačítko „Save changes and Activate“ („Uložit změny a aktivovat“) aktivujete svůj snippet.

To je celé! Pomocí útržků kódu můžete snadno přidávat vlastní funkce na své webové stránky WordPress, aniž byste museli měnit soubory své šablony.

Export a import

Code Snippets umožňuje také snadné importování a exportování snippetů mezi různými webovými stránkami na WordPressu nebo zálohování snippetů.

Export

 1. V ovládacím panelu WordPress přejděte do nabídky „Snippets“.
 2. Klikněte na „Export“ (Exportovat) u vybraného snippetu. Pokud jich potřebujete vybrat více, zaškrtněte políčka vedle názvu snippetu a v roletce zvolte volbu „Export“ („Exportovat“)
 3. Soubor se vám rovnou uloží do počítače.

Import:

 1. V ovládacím panelu WordPress přejděte do nabídky „Snippets“ a podmenu „Import“ („Importovat“).
 2. Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko „Upload files and import “ („Nahrát soubory a importovat“).