Články

ACF: stránka nastavení do libovolné záložky v menu

Potřebujete dát stránku s vlastním nastavením z ACF Pro pod jiné menu v administraci WordPressu? Použijte tento snippet.

Pokud používáte Advanced Custom Fields PRO, tak mimojiné možná využíváte možnost přidat si vlastní stránku s nasatavením do WP menu. Stalo se vám někdy, že byste potřebovali přidat takové nastavení třeba ke CPT (vlastní typ příspěvku, custom post type) nebo někam jinam?

Ve skutečnosti je to ještě mnohem jednodušší, než si myslíte:


<?php // ommit this line
/**
* @snippet Add ACF Pro settings page under a menu item of your choice
* @comment In case you'd like to add your option page to the CPT, under posts or whatever location you'd like
* @source https://kybernaut.cz/clanky/wp-multisite-maximalni-velikost-nahravaneho-souboru/
* @author Karolína Vyskočilová (https://kybernaut.cz)
* @testedwith WordPress 5.0.5
*/
// ——————-
if( function_exists('acf_add_options_sub_page') ) {
// add sub page
acf_add_options_sub_page(array(
'page_title' => 'Title of your custom option page',
'menu_title' => 'Menu title',
'parent' => 'edit.php?post_type=YOUR-CPT-GOES-HERE', // works as normal parent_slug from https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_submenu_page/
'capability' => 'manage_options'
));
}

Parametr ‚parent‘ může nabývat stejných hodnot jako parent_page běžného add_submenu_page.